Kurumsal Gelişim ve Planlama Ofisi

Sonuç ve Değerlendirme

ODTÜ, eğitim-öğretim ve araştırma alanlarında çok yönlü ve çeşitli kaynaklara sahip köklü bir üniversite olarak yıllardır yükseköğretimde bir rol modeli olarak görülmüştür. Çok sayıda lisans ve lisansüstü programla birlikte her yıl yüzlerce ulusal ve uluslararası projenin de yürütüldüğü üniversitemize bu çeşitlilik ve birikim güç vermektedir. Öte yandan, kalite güvencesi sağlamada, gerek eğitim-öğretim ve gerekse araştırma alanlarında çok sayıda farklı iç ve dış paydaşla yürütülen ilişkiler, paydaşların talep ve beklentileri doğrultusunda daha da çeşitlenmekte, verilen bu hizmetlerde programlar ve/veya birimler arasında koordinasyon ve uyumu sağlamak daha önemli hale gelmektedir. Eylül 2016'dan beri geliştirilmekte olan ve Mayıs 2017 içinde Kalkınma Bakanlığına sunulacak olan 2017-2021Stratejik Planı'nda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda kalite güvence sisteminde de önemli iyileştirmeler yapılması öngörülmektedir. Bu sistemin önemli bileşenlerinden olan, bilişim teknolojileri destekli veri ve performans yönetim altyapısının güçlendirilmesi için çalışmalar başlatılmış bulunmaktadır. Kalite güvence sistemini desteklemek üzere kurumsal ve programlara dair süreçlerin yönetimine ve gelişimine yönelik araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapılması ile ilgili çalışmalar da sürdürülmektedir. Disiplinlerarası ve bütüncül yaklaşım, işbirliği ve etkileşim, temeli güçlendirme ve kaynakları güçlendirme stratejik önceliklerimiz doğrultusunda eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet boyutlarında stratejik hedeflere erişimi kolaylaştıracak ve kalite güvence sistemini güçlendirecek destek stratejileri hayata geçirilecektir.