Kurumsal Gelişim ve Planlama Ofisi

Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR); kurumun yıllık iç değerlendirme süreçlerini

izlemek ve beş yıl içinde en az bir defa gerçekleştirilecek dış değerlendirme sürecinde

esas alınmak üzere, kurum tarafından her yıl hazırlanır. 

http://kidr.metu.edu.tr/