Kurumsal Dış Değerlendirme

YÖK tarafından planlanan yükseköğretim kurumlarındaki dış değerlendirme dört ana hususu içerecek şekilde gerçekleştirilmektedir. Kurum tarafından hazırlanacak iç değerlendirme raporu (dış değerlendirmede esas alınmak üzere) aşağıdaki soruların cevabını içerecek şekilde hazırlanır.

Kurum ne yapmaya çalışıyor? (Kurumun misyonu ve hedefleri)

Kurum misyon ve hedeflerine nasıl ulaşmaya çalışıyor? (Kurumun yönetişim/organizasyonel süreçleri ve faaliyetleri)

Kurum misyon ve hedeflerine ulaştığına nasıl emin oluyor? (Kalite güvencesi süreçleri, İç değerlendirme süreçleri)

Kurum geleceğe yönelik süreçlerini nasıl iyileştirmeyi planlıyor? (Yükseköğretimin hızlı değişen gündemi kapsamında kurumun rekabet avantajını koruyabilmesi için sürekli iyileşme faaliyetleri)

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 19 Kasım 2017 tarihinde ön ziyaret olmak üzere ve 26-29 Kasım 2017 tarihlerinde Kurumsal Dış Değerlendirme sürecinden geçmiştir.

ODTÜ Kurumsal Geri Bildirim Raporu için tıklayınız.