Kurumun yıllık iç değerlendirme süreçlerini izlemek ve beş yıl içinde en az bir defa gerçekleştirilecek dış değerlendirme sürecinde esas alınmak üzere, Üniversitemiz tarafından her yıl bir Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) hazırlanmaktadır. Raporda;

  • Kalite Güvence Sistemi

  • Eğitim Öğretim

  • Araştırma Geliştirme

  • Toplumsal Katkı

  • Yönetim Sistemi

Başlıkları altında ilgili yıl için kanıt ve göstergelere dayalı kapsamlı bir değerlendirme sunulmaktadır.

  • Üniversitemizin Kurum İç Değerlendirme Raporlarına ulaşmak için tıklayınız.