Üniversitemizde periyodik olarak Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde; kurumun misyonu ve hedefleri, yönetişim/organizasyonel süreçleri ve faaliyetleri, kalite güvencesi süreçleri, iç değerlendirme süreçleri ve yükseköğretimin hızlı değişen gündemi kapsamında kurumun rekabet avantajını koruyabilmesi için sürekli iyileşme faaliyetlerini kapsayan bir değerlendirme süreci yürütülmektedir.

ODTÜ, 19 Kasım 2017 tarihinde ön ziyaret olmak üzere ve 26-29 Kasım 2017 tarihlerinde Kurumsal Dış Değerlendirme sürecinden geçmiştir.