2014 2015 2016 2017 2018
Eğitim-Öğretim
Programlar
Lisans Programı Sayısı 40 41 41 41 41
Yüksek Lisans Programı Sayısı 104 103

103

105

105
Doktora Programı Sayısı 66 67 67 70 68
Akredite Program Sayısı 14 14 14 14 17
Disiplinlerarası Program Sayısı 49 50 48 48 48
Öğrenci Sayısı    
Toplam Öğrenci Sayısı 26.367 26.739 27.295 27.455 27.582
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı 1.811 1.590 1.472 1.292 1.270
Kadın Öğrenci Sayısı 11.610 11.760 11.883 12.224 12.726
Lisans Öğrenci Sayısı (Hazırlık+Lisans) 17.401 17.720 18.058 18.258 18.535
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 4.829 5.042 5.157 5.209 4.930
Doktora Öğrenci Sayısı 3.177 3.296 3.369 3.297 3.208
Mezun Sayısı
Lisans Mezun Sayısı 2.459 2.770 2.510 2.560 2.578
Yüksek Lisans Mezun Sayısı 969 748 580 697 858
Doktora Mezun Sayısı 210 203 182 227 246
Toplam Mezun Sayısı (1960-2018) 117.296 121.056 124.346 127.830 131.512
Öğrenci Hareketlilik Sayıları
Erasmus + Gelen Öğrenci 115 134 272 348 215
Erasmus + Giden Öğrenci 301 284 366 379 491
Erasmus Staj Giden Öğrenci 54 68 62 70 164
Diğer Değişim Programları Gelen Öğrenci 59 75 56 22 6
Diğer Değişim Programları Giden Öğrenci 29 37 39 31 29
Sosyal İmkanlar
Kültür topluluğu sayısı 77 77 80
Spor toplulukları sayısı 16 16 17
Spor takımı 37 32 39
Açık-kapalı spor alanı 47.800m2 47.800m2
60.635 m2
SRM verilen hizmet sayısı (Kişi) 116.114 171.525 97.46
Yurt sayısı 19 19 19
Yurt kapasitesi (Kişi) 7.348 7.348 7.358
Kafeteryada verilen öğrenci tabldot sayısı 857.340 958.793 1.080.544
Burslar
Verilen burs sayısı 7.579 7.415 7.688
Burs miktarı (Yıllık-TL) 18 milyon 21 milyon 25 Milyon
Araştırma-Geliştirme
Yayın
Öğretim üyesi başına SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerde yıllık makale / derleme sayısı 1,434 1,318 1,493 1,353 1,390
Uluslararası indekslerde yer alan dergilerde (SCI, SSCI, AHCI) yayınlanan makale ve eleştri türündeki yayınların aldığı atıf sayısı 29.462 32.286 35.429 36.178 37.215
Uluslararası endeksli dergilerde (SCI, SSCI, AHCI) yayınlanan makale sayısı 1.090 1.015 1.126 1.046 1.076
Proje
Yürütülen
Ulusal Projelerin toplam sayısı 2.272 2.652 2.298 1.500 1.830
TÜBİTAK Projeleri sayısı 397 454 312 310 284
BAP I Projeleri sayısı 334 334 357 328 784
BAP II Projeleri sayısı 12 15 14 15 21
Diğer ulusal proje sayıları 73 66 39 29 7
Döner Sermaye projeleri sayısı 1.456 1.783 1.576 818 741
Ulusal projelerin toplam bütçesi 352.283.151 467.210.016 472.129.781 488.242.787 537.213.925
TÜBİTAK Projeleri bütçesi 228.137.075 243.825.208 238793565 162.239.978 168.232.428
BAP I Projeleri bütçesi 3.652.567 3.761.657 5655782 4.979.698 8.661.562
BAP II Projeleri bütçesi 36.167.995 53.485.437 73.047.000 124.312.995 225.191.995
Diğer ulusal proje bütçeleri 35.142.139 30.138.865 25.256.423 18.952.979 9.211.539
Döner Sermaye projeleri bütçesi 49.183.375 135.998.849 129.507.000 177.757.137 125.916.401
Uluslararası işbirlikli toplam proje sayısı 139 151 131 142 152
AB Projesi 83 83 66 70 136
Erasmus+Plus 1 8 37 39 16
Diğer 55 60 28 33 0
Uluslararası işbirlikli projelerin bütçesi (TL) 57.868.806 74.459.253 96.257.106 218.605.285 1.425.576.502
AB Projesi 49.108.825 51.486.954 61.619.630 76.923.184 1.379.348.249
Erasmus+Plus 2.065.455 12.028.801 29.327.055 36.648.254 46.228.253
Diğer 6.694.526 10.943.498 5.310.421 105.033.820 0
Fikri Mülkiyet
Ulusal patent belge sayısı 4 7 9 5 1
Ulusal patent başvuru sayısı  9 7 21 20 12
Uluslararası patent belge sayısı 8 29 28 13 12
Uluslarası patent başvuru sayısı  16 36 29 23 15
Merkezler
Araştırma Merkezleri Sayısı 27 27 29 29 31
Teknokent
Toplam Firma Sayısı 330 324 332 356 372
Toplam Personel Sayısı 6.653 6.700 8.000
Toplam Teknoloji İhracatı 1 Milyar Dolar 1 Milyar Dolar 1.1 Milyar Dolar 1.2 Milyar Dolar 1.3 Milyar Dolar
Toplam Teknoloji Satışı 12 Milyar TL 13 Milyar TL 13 Milyar TL
Üniversite İşbirliği İle Yürütülen Toplam Proje Sayısı 1201 1087 1350 1504 1621
Toplumsal Hizmet
Düzenlenen bilimsel toplantı ve kültürel etkinlik sayısı 856 820 851 857 971
Sürekli Eğitim Merkezi eğitimleri katılımcı sayısı 2.163 2.469 2.578 3.045 2.866
Bilim ve Teknoloji Müzesi ziyaretçi sayısı 13.437 14.020 17.741 34.349 44.188
Fiziksel Kaynaklar
Mekan
Yerleşke alanı 45 km2
Ormanlık alan 32 km2 32 km2 33km2
Derslik -Anfi kapasitesi (Kişi) 35.232 35.232 38.888
Derslik - Anfi sayısı 507 507 336
Laboratuvar sayısı 220+ 220+ 430
Yurt Kapasitesi (Kişi) 7.339 7.328 7.348 7.348 7.358
İnsan Kaynakları
Personel Sayısı
Öğretim üyesi sayısı 759 794 779 798 773
Profesör 370 377 357 374 383
Doçent 163 170 179 178 172
Dr. Öğretim Üyesi (Yardımcı Doçent) 226 223 218 221 218
Öğretim Görevlisi + Okutman 374 368 364 347 456
Uzman 93 98 98 98 107
35. md Araştırma Görevlisi (ÖYP dahil) 525 492 423 331 238
Araştırma Görevlisi 777 778 699 633 602
Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Sayısı  42 43 46 44 44
İdari personel sayısı 1.768 1.764 1.727 1.687 2.632
Ödüller Toplam
TÜBA Ödülleri Toplam (2001-2018) 44
Tübitak Teşvik ve Tübitak Bilim Ödülü (2009-2018) 9
ODTÜ Geliştirme Vakfı - Genç Araştırmacı Başarı Ödülleri (2009-2018) 61
IBM Fakülte Ödülleri (2008-2018) 7
Personel Hareketlilik Sayıları
Erasmus (KA103/KA107) giden akademik personel 19 39 40
Erasmus (KA103/KA107)gelen akademik personel 47 77 21
Erasmus (KA103/KA107) giden idari personel 7 49 79
Bilgi Kaynakları
Bilişim
"metu.edu.tr" Uzantılı Toplam Alan Adı Sayısı 592 710 783 813 822
Öğrenme Yönetim Sistemi Destekli Derslerin Oranı %36,88 %36,57 %40,78 %38,94 %43,36
Aktif Kablosuz Ağ Cihazı Sayısı 542 542 571 703 1700
Üniversite Geneli Kablosuz Ağ Kapsama Alanı %70 %73 %81 %82 %92
Yerleşke İnternet Çıkış Kapasitesi 2 Gbit/s 2 Gbit/s 3 Gbit/s 4 Gbit/s 10 Gbit/s
Kütüphane
Basılı Kitap 494.620 506.092 519.461 530.176 539.122
Toplam Ciltli Dergi 189.127 191.538 193.681 196.635 198.225
Güncel Basılı Dergi 996 971 960 465 284
Elektronik Kitap 211.839 227.944 265.930 291.140 298.100
Elektronik Dergi 42.431 45.193 43.070 52.552 65.223
Finansal Kaynaklar
Gelirler
Bütçe ödeneği 336.810.000 363.950.000 459.865.000 480.207.000 490.017.000 
Yatırım bütçe ödeneği 41.100.000 52.470.000 70.092.000 70.239.000 57.202.000
Teknokent 892.655 963.387 1.806.352 2.286.230 2.872.569
Vakıf 0 514.253 132.214 551.704 690.037

Print Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
13/11/2019 - 10:58