Kurumsal Gelişim ve Planlama Ofisi
2014 2015 2016 2017
Eğitim-Öğretim
Programlar
Lisans Programı Sayısı 40 41 41 41
Yüksek Lisans Programı Sayısı 104 103

103

105

Doktora Programı Sayısı 66 67 67 70
Akredite Program Sayısı 14 14 14 14
Disiplinlerarası program sayısı 49 50 48 48
Öğrenci Sayısı    
Öğrenci Toplam 26367 26739 27295 27455
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı 1811 1756 1702 1461
Kadın Öğrenci Sayısı 11610 11760 11883 12224
Lisans Öğrenci Sayısı (Hazırlık+Lisans) 17401 17720 18058 18258
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 4829 4860 4970 5014
Doktora Öğrenci Sayısı 3177 3231 3276 3242
Öğr. üyesi başına tezli yüksek lisans öğr. sayısı 5,01 5,4 5,69 5,70
Öğr. üyesi başına doktora öğrenci sayısı 4,19 4,2 4,34 4,19
Öğr. üyesi başına ort. yıllık doktora mezun sayısı (01.01.2015-31.12.2017) 0,31 0,28 0,26 0,25
Mezun Sayısı
Lisans Mezun Sayısı 2459 2770 2510 2560
Yüksek Lisans Mezun Sayısı 969 748 580 697
Doktora Mezun Sayısı 210 203 182 227
Toplam Mezun Sayısı (1960-2017) 117296 121056 124346 127830
Uluslararası Anlaşmalar
Erasmus 258 364 416 487
Değişim 92 98 104 130
Mevlana 29 33 37 47
İşbirliği Protokolleri 103 116 122 143
Ortak Derece 24 25 25 25
Öğrenci Hareketlilik Sayıları
Erasmus (KA103/KA107) gelen öğrenci 164 144 406 313
Erasmus (KA103/KA107)giden öğrenci 369 347 348 389
Erasmus (KA103) staj giden öğrenci 54 68 62 70
Exchange-Mevlana gelen öğrenci 85 78 43 14
Exchange-Mevlana giden öğrenci 40 40 48 24
Sosyal İmkanlar
Kültür topluluğu sayısı 77
Spor toplulukları sayısı 16
Spor takımı 32
Açık-kapalı spor alanı 47.800m2
SRM verilen hizmet sayısı (Kişi) 171.525
Yurt sayısı 19
Yurt kapasitesi (Kişi) 7348
Kafeteryada verilen öğrenci tabldot sayısı 958.793
Burslar
Verilen burs sayısı 7415
Burs miktarı (Yıllık-TL) 21 milyon
Araştırma-Geliştirme
Yayın
Öğretim üyesi başına SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerde yıllık makale / derleme sayısı 1,434 1,318 1,493 1,353
Uluslararası hakemli dergilerde ve kitaplarda yayınlanan makale sayısı 1234 1036 1112
Uluslararası endeksli dergilerde (SCI, SSCI, AHCI) yayınlanan makale sayısı 1090 1015 1126 1046
Proje
Yeni başlayan
Ulusal Projelerin toplam sayısı 1142 1004 906 800
TÜBİTAK Projeleri sayısı 100 73 54 73
BAP I Projeleri sayısı 176 181 253 232
BAP II Projeleri sayısı 7 2 6 1
Diğer ulusal proje sayıları 19 1 5 2
Döner Sermaye projeleri sayısı 840 747 588 492
Ulusal projelerin toplam bütçesi 85.900.927 54.221.899 95.794.595 59.112.449
TÜBİTAK Projeleri bütçesi 35.773.418 23.965.954 29.105.310 25.950.968
BAP I Projeleri bütçesi 2.976.253 2.957.278 3.782.724 4.189.118
BAP II Projeleri bütçesi 15.100.000 7.500.000 32.500.000 3.000.000
Diğer ulusal proje bütçeleri 6.238.267 147.210 7.406.561 581.000
Döner Sermaye projeleri bütçesi 25.812.989 19.651.457 23.000.000 25.391.363
Uluslararası işbirlikli toplam proje sayısı 22 19 22 17
AB Projesi 16 6 7 10
Erasmus+Plus 1 7 6 2
Diğer 5 6 9 5
Uluslararası işbirlikli projelerin toplam bütçesi (TL) 10.674.944 14.634.947 21.718.138 101.530.810
AB Projesi 8.262.691 1.817.948 11.760.809 1.922.184
Erasmus+Plus 2.065.455 12.028.801 9.957.329 952.510
Diğer 346.798 788.198 24.162.737 98.656.116
Yürütülen
Ulusal Projelerin toplam sayısı 2.272 2.652 2.298 1.500
TÜBİTAK Projeleri sayısı 397 454 312 310
BAP I Projeleri sayısı 334 334 357 328
BAP II Projeleri sayısı 12 15 14 15
Diğer ulusal proje sayıları 73 66 39 29
Döner Sermaye projeleri sayısı 1456 1783 1.576 818
Ulusal projelerin toplam bütçesi 352.283.151 467.210.016 472.129.781 488.242.787
TÜBİTAK Projeleri bütçesi 228.137.075 243.825.208 238793565 162.239.978
BAP I Projeleri bütçesi 3.652.567 3.761.657 5655782 4.979.698
BAP II Projeleri bütçesi 36.167.995 53.485.437 73.047.000 124.312.995
Diğer ulusal proje bütçeleri 35.142.139 30.138.865 25.256.423 18.952.979
Döner Sermaye projeleri bütçesi 49.183.375 135.998.849 129.507.000 177.757.137
Uluslararası işbirlikli toplam proje sayısı 139 151 131 142
AB Projesi 83 83 66 70
Erasmus+Plus 1 8 37 39
Diğer 55 60 28 33
Uluslararası işbirlikli projelerin bütçesi (TL) 57.868.806 74.459.253 96.257.106 218.605.285
AB Projesi 49.108.825 51.486.954 61.619.630 76.923.184
Erasmus+Plus 2.065.455 12.028.801 29.327.055 36.648.254
Diğer 6.694.526 10.943.498 5.310.421 105.033.820
Tamamlanan
Ulusal Projelerin toplam sayısı 814 765 628 577
TÜBİTAK Projeleri sayısı 28 195 203 66
BAP I Projeleri sayısı 43 172 74 240
BAP II Projeleri sayısı 0 0 0 0
Diğer ulusal proje sayıları 10 3 29 12
Döner Sermaye projeleri sayısı 733 395 322 259
Ulusal projelerin toplam bütçesi 38.576.736 6.583.353 53.295.654 117.090.391
TÜBİTAK Projeleri bütçesi 10.860.247 0 37558578 98.625.049
BAP I Projeleri bütçesi 918.697 2.958.407 1140783 5.467.543
BAP II Projeleri bütçesi 0 0 0 0
Diğer ulusal proje bütçeleri 5.692.355 733.670 11.491.293 6.919.799
Döner Sermaye projeleri bütçesi 21.105.437 2.891.276 3.105.000 6.078.000
Uluslararası işbirlikli toplam proje sayısı 15 28 32 6
AB Projesi 7 28 20 6
Erasmus+Plus 0 0 6 0
Diğer 8 0 6 0
Uluslararası işbirlikli projelerin toplam bütçesi (TL) 1.864.996 5.298.142 10.550.706 2.304.045
AB Projesi 880.899 5.298.142 7.586.286 2.304.045
Erasmus+Plus 0 718.881 0
Diğer 984.097 2.245.538 0
Fikri Mülkiyet
Ulusal patent belge sayısı 4 7 9 5
Ulusal patent başvuru sayısı  9 7 21 20
Uluslararası patent belge sayısı 8 29 28 13
Uluslarası patent başvuru sayısı  16 36 29 23
Merkezler
Araştırma Merkezleri Sayısı 27 27 29 29
Teknokent
Toplam Firma Sayısı 330 324 332 356
Toplam Personel Sayısı 6653 6700
Toplam Teknoloji İhracatı 1.1 Milyar Dolar 1.2 Milyar Dolar
Toplam Teknoloji Satışı 12 Milyar TL 13 Milyar TL
Üniversite İşbirliği İle Yürütülen Toplam Proje Sayısı 1350 1504
Toplumsal Hizmet
Düzenlenen bilimsel toplantı ve kültürel etkinlik sayısı 856 820 851 857
Sürekli Eğitim Merkezi eğitimleri katılımcı sayısı 2163 2469 2578 3045
Bilim ve Teknoloji Müzesi ziyaretçi sayısı 13.437 14.020 17.741 34.349
Fiziksel Kaynaklar
Mekan
Yerleşke alanı 45 km2
Ormanlık alan 32 km2
Derslik -Anfi kapasitesi (Kişi) 35.232
Derslik - Anfi sayısı 507
Laboratuvar sayısı 220+
Yurt Kapasitesi (Kişi) 6661 7339 7328 7348
İnsan Kaynakları
Personel Sayısı
Öğretim üyesi sayısı 759 770 754 773
Profesör 370 377 357 374
Doçent 163 170 179 178
Dr. Öğretim Üyesi (Yardımcı Doçent) 226 223 218 221
Öğretim Görevlisi + Okutman 374 368 364 347
Uzman 93 98 98 98
35. md Araştırma Görevlisi (ÖYP dahil) 525 492 423 331
Araştırma Görevlisi 777 778 699 633
Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Sayısı  42 43 46 44
İdari personel sayısı 1768 1764 1727 1687
Ödüller Toplam
TÜBA Ödülleri Toplam (2001-2017) 40
Tübitak Teşvik ve Tübitak Bilim Ödülü (2009-2017) 9
ODTÜ Geliştirme Vakfı - Genç Araştırmacı Başarı Ödülleri (2009-2017) 61
IBM Fakülte Ödülleri (2008-2017) 7
Personel Hareketlilik Sayıları
Erasmus (KA103/KA107) giden akademik personel 19 39
Erasmus (KA103/KA107)gelen akademik personel 47 77
Erasmus (KA103/KA107) giden idari personel 7 49
Bilgi Kaynakları
Bilişim
"metu.edu.tr" Uzantılı Toplam Alan Adı Sayısı 592 710 783 813
Öğrenme Yönetim Sistemi Destekli Derslerin Oranı %36,88 %36,57 %40,78 %38,94
Aktif Kablosuz Ağ Cihazı Sayısı 542 542 571 703
Üniversite Geneli Kablosuz Ağ Kapsama Alanı %70 %73 %81 %82
Yerleşke İnternet Çıkış Kapasitesi 2 Gbit/s 2 Gbit/s 3 Gbit/s 4 Gbit/s
Kütüphane
Basılı Kitap 494.620 506.092 519.461 530.176
Toplam Ciltli Dergi 189.127 191.538 193.681 196.635
Güncel Basılı Dergi 996 971 960 465
Elektronik Kitap 211.839 227.944 265.930 291.140
Elektronik Dergi 42.431 45.193 43.070 52.552
Finansal Kaynaklar
Gelirler
Bütçe ödeneği 336.810.000 TL 363.950.000 TL 459.865.000 TL 480.207.000
Yatırım bütçe ödeneği 41.100.000 TL 52.470.000 TL 70.092.000 TL 70.239.000
Teknokent 892.655 TL 963.387 TL 1.806.352 TL 2.286.230
Vakıf 0 TL 514.253 TL 132.214 TL 551.704

Son Güncelleme:
14/01/2019 - 15:35