2015 2016 2017 2018 2019
Eğitim-Öğretim
Programlar
Lisans Programı Sayısı 41 41 41 41 41
Yüksek Lisans Programı Sayısı 103

103

105

105 108
Doktora Programı Sayısı 67 67 70 68 69
Akredite Program Sayısı 14 14 14 17 17
Disiplinlerarası Program Sayısı 50 48 48 48 48
Öğrenci Sayısı  
Toplam Öğrenci Sayısı 26.739 27.295 27.455 27.582 26.784
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı 1.590 1.472 1.292 1.270 1.332
Kadın Öğrenci Sayısı 11.760 11.883 12.224 12.726 11.744
Lisans Öğrenci Sayısı (Hazırlık+Lisans) 17.720 18.058 18.258 18.535 19.323
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 5.042 5.157 5.209 4.930 4.248
Doktora Öğrenci Sayısı 3.296 3.369 3.297 3.208 3.067
YÖK 100/2000 projesi kapsamındaki öğrenci sayısı 0 14 74 142 167
Mezun Sayısı
Lisans Mezun Sayısı 2.770 2.510 2.560 2.578 2.939
Yüksek Lisans Mezun Sayısı 748 580 697 858 826
Doktora Mezun Sayısı 203 182 227 246 237
Toplam Mezun Sayısı (1960-2018) 121.056 124.346 127.830 131.512 136.233
Öğrenci Hareketlilik Sayıları
Erasmus + Gelen Öğrenci 134 272 348 215 186
Erasmus + Giden Öğrenci 284 366 379 491 480
Erasmus Staj Giden Öğrenci 68 62 70 164 105
Diğer Değişim Programları Gelen Öğrenci 75 56 22 6 48
Diğer Değişim Programları Giden Öğrenci 37 39 31 29 30
Sosyal İmkanlar
Kültür topluluğu sayısı 77 77 80 87
Spor toplulukları sayısı 16 16 17 17
Spor takımı 37 32 39 43
Açık-kapalı spor alanı 47.800m2
47.800m2
60.635m2
60.635m2
SRM verilen hizmet sayısı (Kişi) 116.114 171.525 97.460 94.115
Yurt sayısı 19 19 19 19
Yurt kapasitesi (Kişi) 7.348 7.348 7.348 7.348
Kafeteryada verilen öğrenci tabldot sayısı 857.340 958.793 1.080.544 1.462.645
Burslar
Verilen burs sayısı 7.579 7.415 7.688 7.664
Burs miktarı (Yıllık-TL) 18 milyon 21 milyon 25 Milyon 31 Milyon
Araştırma-Geliştirme
Yayın
Öğretim üyesi başına SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerde yıllık makale / derleme sayısı 1,318 1,493 1,353 1,390 1,584
Uluslararası indekslerde yer alan dergilerde (SCI, SSCI, AHCI) yayınlanan makale ve eleştri türündeki yayınların aldığı atıf sayısı 32.286 35.429 36.178 37.215 41.020
Uluslararası endeksli dergilerde (SCI, SSCI, AHCI) yayınlanan makale sayısı 1.015 1.126 1.046 1.076 1.194
Proje
Yürütülen
Ulusal Projelerin toplam sayısı 2.652 2.298 1.500 1.830  1.873
TÜBİTAK Projeleri sayısı 454 312 310 284  208
BAP I Projeleri sayısı 334 357 328 784  892
BAP II Projeleri sayısı 15 14 15 21  14
Diğer ulusal proje sayıları 66 39 29 7  5
Döner Sermaye projeleri sayısı 1.783 1.576 818 741  754
Ulusal projelerin toplam bütçesi (TL)
467.210.016 472.129.781 488.242.787 537.213.925  418.739.100
TÜBİTAK Projeleri bütçesi 243.825.208 238793565 162.239.978 168.232.428  150.408.000
BAP I Projeleri bütçesi 3.761.657 5655782 4.979.698 8.661.562  13.064.212
BAP II Projeleri bütçesi 53.485.437 73.047.000 124.312.995 225.191.995  245.573.000
Diğer ulusal proje bütçeleri 30.138.865 25.256.423 18.952.979 9.211.539  9.693.880
Döner Sermaye projeleri bütçesi 19.896.974 23.377.010 43.096.195 39.848.859  39.522.105
Uluslararası işbirlikli toplam proje sayısı 74 71 62 54 63
Uluslararası Proje Fon Tutarı (TL) 74.459.253 96.257.106 56.273.340 21.216.000 78.264.000
Fikri Mülkiyet
Ulusal patent belge sayısı 7 9 5 1  11
Ulusal patent başvuru sayısı  7 21 20 12  22
Uluslararası patent belge sayısı 29 28 13 12  18
Uluslarası patent başvuru sayısı  36 29 23 15  22
Merkezler
Araştırma Merkezleri Sayısı 27 29 29 31  29
Teknokent
Toplam Firma Sayısı 324 332 356 372  411
Toplam Personel Sayısı 6.653 6.700 8.000  8.000
Toplam Teknoloji İhracatı 1 Milyar Dolar 1.1 Milyar Dolar 1.2 Milyar Dolar 1.3 Milyar Dolar 1.4 Milyar Dolar
Toplam Teknoloji Satışı 12 Milyar TL 13 Milyar TL 13 Milyar TL  17 Milyar TL
Üniversite İşbirliği İle Yürütülen Toplam Proje Sayısı 1.087 1.350 1.504 1.621  1.733
Toplumsal Hizmet
Düzenlenen bilimsel toplantı ve kültürel etkinlik sayısı 820 851 857 971 993
Sürekli Eğitim Merkezi eğitimleri katılımcı sayısı 2.469 2.578 3.045 2.866 2.617
Bilim ve Teknoloji Müzesi ziyaretçi sayısı 14.020 17.741 34.349 44.188 7.139
Fiziksel Kaynaklar
Mekan
Yerleşke alanı 45 km2
Ormanlık alan 32 km2 32 km2 33km2 33km2
Derslik -Anfi kapasitesi (Kişi) 35.232 35.232 38.888 41.270
Derslik - Anfi sayısı 336 336 336 513
Laboratuvar sayısı 220+ 220+ 430 430
Yurt Kapasitesi (Kişi) 7.328 7.348 7.348 7.358  7.286
İnsan Kaynakları
Personel Sayısı
Öğretim üyesi sayısı 794 779 798 773 754 
Profesör 377 357 374 383 391 
Doçent 170 179 178 172 159
Dr. Öğretim Üyesi (Yardımcı Doçent) 223 218 221 218 204 
Öğretim Görevlisi + Okutman 368 364 347 456 578 
Uzman 98 98 98 107 100
35. md Araştırma Görevlisi (ÖYP dahil) 492 423 331 238 230 
Araştırma Görevlisi 778 699 633 602 899
Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Sayısı  43 46 44 49 43
İdari personel sayısı 1.764 1.727 1.687 2.632 2.594
Ödüller 
Proje Yarışmalarından Alınan Ödül 34 13 10 19 4
Bilimsel/Mesleki Çalışmalardan Alınan Ödül 26 19 23 71 20
Diğer Ödüller 7 6 5 10 4
Burslar 6 8 10 14 8
Personel Hareketlilik Sayıları
Erasmus (KA103/KA107) giden akademik personel 19 39 40  34
Erasmus (KA103/KA107)gelen akademik personel 47 77 21  25
Erasmus (KA103/KA107) giden idari personel 7 49 79  36
Bilgi Kaynakları
Bilişim
"metu.edu.tr" Uzantılı Toplam Alan Adı Sayısı 710 783 813 822 874
Öğrenme Yönetim Sistemi Destekli Derslerin Oranı %36,57 %40,78 %38,94 %43,36 %40,89 
Aktif Kablosuz Ağ Cihazı Sayısı 542 571 703 1.700 1.820 
Üniversite Geneli Kablosuz Ağ Kapsama Alanı %73 %81 %82 %92 %95
Yerleşke İnternet Çıkış Kapasitesi 2 Gbit/s 3 Gbit/s 4 Gbit/s 10 Gbit/s 10 Gbit/s
Kütüphane
Basılı Kitap 506.092 519.461 530.176 539.122 520.790
Toplam Ciltli Dergi 191.538 193.681 196.635 198.225 198.612
Güncel Basılı Dergi 971 960 465 284 131
Elektronik Kitap 227.944 265.930 291.140 298.100 555.147
Elektronik Dergi 45.193 43.070 52.552 65.223 69.225
Finansal Kaynaklar
Gelirler
Bütçe ödeneği 363.950.000 459.865.000 480.207.000 490.017.000  549.615.000
Yatırım bütçe ödeneği 52.470.000 70.092.000 70.239.000 57.202.000 36.987.000
Teknokent 963.387 1.806.352 2.286.230 2.872.569 2.930.749
Vakıf 514.253 132.214 551.704 690.037  903.239


Print Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
02/11/2020 - 15:08