2016 2017 2018 2019 2020
Eğitim-Öğretim
Programlar
Lisans Programı Sayısı 41 41 41 41 41
Yüksek Lisans Programı Sayısı

103

105

105 108 108
Doktora Programı Sayısı 67 70 68 69 69
Akredite Program Sayısı 14 14 17 17 17
Disiplinlerarası Program Sayısı 48 48 48 48 48
Öğrenci Sayısı
Toplam Öğrenci Sayısı 27.295 27.455 27.582 26.784 27.451
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı 1.472 1.292 1.270 1.332 1.482
Kadın Öğrenci Sayısı 11.883 12.224 12.726 11.744 11.721
Lisans Öğrenci Sayısı (Hazırlık+Lisans) 18.058 18.258 18.535 19.323 19.724
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 5.157 5.209 4.930 4.248 4.716
Doktora Öğrenci Sayısı 3.369 3.297 3.208 3.067 3.011
YÖK 100/2000 projesi kapsamındaki öğrenci sayısı 14 74 142 167 182
Mezun Sayısı
Lisans Mezun Sayısı 2.510 2.560 2.578 2.939 2.759
Yüksek Lisans Mezun Sayısı 580 697 858 826 834
Doktora Mezun Sayısı 182 227 246 237 215
Toplam Mezun Sayısı (1960-2018) 124.346 127.830 131.512 136.233 140.041
Öğrenci Hareketlilik Sayıları
Erasmus + Gelen Öğrenci 272 348 215 186 140
Erasmus + Giden Öğrenci 366 379 491 480 310
Erasmus Staj Giden Öğrenci 62 70 164 105 6
Diğer Değişim Programları Gelen Öğrenci 56 22 6 48 48
Diğer Değişim Programları Giden Öğrenci 39 31 29 30 19
Sosyal İmkanlar
Kültür topluluğu sayısı 77 77 80 87 87
Spor toplulukları sayısı 16 16 17 17 17
Spor takımı 37 32 39 43 43
Açık-kapalı spor alanı 47.800m2
47.800m2
60.635m2
60.635m2
60.635m2
SRM verilen hizmet sayısı (Kişi) 116.114 171.525 97.460 94.115 38.950
Yurt sayısı 19 19 19 19 19
Yurt kapasitesi (Kişi) 7.348 7.348 7.348 7.348 7.286
Kafeteryada verilen öğrenci tabldot sayısı 857.340 958.793 1.080.544 1.462.645 334.546
Burslar
Verilen burs sayısı 7.579 7.415 7.688 7.664 7.526
Burs miktarı (Yıllık-TL) 18 milyon 21 milyon 25 Milyon 31 Milyon 35 Milyon
Araştırma-Geliştirme
Yayın
Öğretim üyesi başına SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerde yıllık makale / derleme sayısı 1,493 1,353 1,390 1,584 1,671
Uluslararası indekslerde yer alan dergilerde (SCI, SSCI, AHCI) yayınlanan makale ve eleştri türündeki yayınların aldığı atıf sayısı 35.429 36.178 37.215 41.020 45.483
Uluslararası endeksli dergilerde (SCI, SSCI, AHCI) yayınlanan makale sayısı 1.126 1.046 1.076 1.194 1.268
Proje
Yürütülen
Ulusal Projelerin toplam sayısı 2.298 1.500 1.830  1.873 1.210
TÜBİTAK Projeleri sayısı 312 310 284  208 318
BAP I Projeleri sayısı 357 328 784  892 475
BAP II Projeleri sayısı 14 15 21  14 15
Diğer ulusal proje sayıları 39 29 7  5 6
Döner Sermaye projeleri sayısı 1.576 818 741  754 396
Ulusal projelerin toplam bütçesi (TL)
472.129.781 488.242.787 537.213.925  418.739.100 554.801.960
TÜBİTAK Projeleri bütçesi 238793565 162.239.978 168.232.428  150.408.000 228.927.060
BAP I Projeleri bütçesi 5655782 4.979.698 8.661.562  13.064.212 8.782.535
BAP II Projeleri bütçesi 73.047.000 124.312.995 225.191.995  245.573.000 272.820.994
Diğer ulusal proje bütçeleri 25.256.423 18.952.979 9.211.539  9.693.880 2.250.037
Döner Sermaye projeleri bütçesi 23.377.010 43.096.195 39.848.859  39.522.105 42.021.329
Uluslararası işbirlikli toplam proje sayısı 71 62 54 63 64
Uluslararası Proje Fon Tutarı (TL) 96.257.106 56.273.340 21.216.000 78.264.000 196.168.585
Fikri Mülkiyet
Ulusal patent belge sayısı 9 5 1  11 17
Uluslararası patent belge sayısı 28 13 12  18 22
Patent başvuru sayısı  50 43 27  44 60
Merkezler
Araştırma Merkezleri Sayısı 29 29 31  29 29
Teknokent
Toplam Firma Sayısı 332 356 372  411 444
Toplam Personel Sayısı 6.653 6.700 8.000  8.000 9.171
Toplam Teknoloji İhracatı 1.1 Milyar Dolar 1.2 Milyar Dolar 1.3 Milyar Dolar 1.4 Milyar Dolar 1.7 Milyar Dolar
Toplam Teknoloji Satışı 12 Milyar TL 13 Milyar TL 13 Milyar TL  17 Milyar TL 21 Milyar TL
Üniversite İşbirliği İle Yürütülen Toplam Proje Sayısı 1.350 1.504 1.621  1.733 1.785
Toplumsal Hizmet
Düzenlenen bilimsel toplantı ve kültürel etkinlik sayısı 851 857 971 993 231
Sürekli Eğitim Merkezi eğitimleri katılımcı sayısı 2.578 3.045 2.866 2.617 2.695
Bilim ve Teknoloji Müzesi ziyaretçi sayısı 17.741 34.349 44.188 7.139 1.633
Fiziksel Kaynaklar
Mekan
Yerleşke alanı 45 km2 45 km2 45 km2 45 km2 45 km2
Ormanlık alan 32 km2 32 km2 32 km2 33km2 33km2
Derslik - Anfi sayısı 336 336 336 336 374
Laboratuvar sayısı 220+ 220+ 220+ 430 465
Yurt Kapasitesi (Kişi) 7.328 7.348 7.348 7.358  7.286
İnsan Kaynakları
Personel Sayısı
Öğretim üyesi sayısı 779 798 773 754 759
Profesör 357 374 383 391 382
Doçent 179 178 172 159 157
Dr. Öğretim Üyesi (Yardımcı Doçent) 218 221 218 204 220
Öğretim Görevlisi + Okutman 364 347 456 578 601
Uzman 98 98 107 100 98
35. md Araştırma Görevlisi (ÖYP dahil) 423 331 238 230 210
Araştırma Görevlisi 699 633 602 899 1025
Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Sayısı  46 44 49 43 43
İdari personel sayısı 1.727 1.687 2.632 2.594 2618
Ödüller 
Proje Yarışmalarından Alınan Ödül 13 10 19 4 3
Bilimsel/Mesleki Çalışmalardan Alınan Ödül 19 23 71 20 23
Diğer Ödüller 6 5 10 4 10
Burslar 8 10 14 8 8
Personel Hareketlilik Sayıları
Erasmus (KA103/KA107) giden akademik personel 19 39 40  34 15
Erasmus (KA103/KA107)gelen akademik personel 47 77 21  25 1
Erasmus (KA103/KA107) giden idari personel 7 49 79  36 4
Bilgi Kaynakları
Bilişim
"metu.edu.tr" Uzantılı Toplam Alan Adı Sayısı 783 813 822 874 874
Öğrenme Yönetim Sistemi Destekli Derslerin Oranı %40,78 %38,94 %43,36 %40,89  %84
Aktif Kablosuz Ağ Cihazı Sayısı 571 703 1.700 1.820  1.960
Üniversite Geneli Kablosuz Ağ Kapsama Alanı %81 %82 %92 %95 %95
Yerleşke İnternet Çıkış Kapasitesi 3 Gbit/s 4 Gbit/s 10 Gbit/s 10 Gbit/s 10 Gbit/s
Kütüphane
Basılı Kitap 519.461 530.176 539.122 520.790 555.240
Toplam Ciltli Dergi 193.681 196.635 198.225 198.612 198.806
Güncel Basılı Dergi 960 465 284 131 86
Elektronik Kitap 265.930 291.140 298.100 555.147 587.493
Elektronik Dergi 43.070 52.552 65.223 69.225 76.671
Finansal Kaynaklar
Gelirler
Bütçe ödeneği 459.865.000 480.207.000 490.017.000  549.615.000 584.798.000
Yatırım bütçe ödeneği 70.092.000 70.239.000 57.202.000 36.987.000 57.202.000
Teknokent 1.806.352 2.286.230 2.872.569 2.930.749 5.780.508
Vakıf 132.214 551.704 690.037  903.239 884.352


Print Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
15/04/2021 - 12:56