2017 2018 2019 2020 2021
Eğitim-Öğretim
Programlar
Lisans Programı Sayısı 41 41 41 41 41
Yüksek Lisans Programı Sayısı

105

105 108 108 107
Doktora Programı Sayısı 70 68 69 69 72
Disiplinlerarası Program Sayısı 48 48 48 48 47
Öğrenci Sayısı
Toplam Öğrenci Sayısı 27.455 27.548 26.798 27.784 26.451
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı 1.292 1.270 1.332 1.523 1.545
Kadın Öğrenci Sayısı 12.224 12.726 11.744 11.721 11.626
Lisans Öğrenci Sayısı (Hazırlık+Lisans) 18.258 18.535 19.323 19.724 19.103
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 5.209 4.930 4.248 4.716 4.348
Doktora Öğrenci Sayısı 3.297 3.208 3.067 3.011 2.780
Mezun Sayısı
Lisans Mezun Sayısı 2.560 2.578 2.939 2.759 2.797
Yüksek Lisans Mezun Sayısı 697 858 826 834 675
Doktora Mezun Sayısı 227 246 237 215 226
Toplam Mezun Sayısı (1960-2018) 127.830 131.512 136.233 140.041 143.739
Öğrenci Hareketlilik Sayıları
Erasmus + Gelen Öğrenci 348 215 186 140 54
Erasmus + Giden Öğrenci 379 491 480 310 169
Erasmus Staj Giden Öğrenci 70 164 105 6 43
Diğer Değişim Programları Gelen Öğrenci 22 6 48 48 12
Diğer Değişim Programları Giden Öğrenci 31 29 30 19 5
Sosyal İmkanlar
Kültür topluluğu sayısı 77 80 87 87 87
Spor toplulukları sayısı 16 17 17 17 17
Spor takımı 32 39 43 43 43
Açık-kapalı spor alanı (m2) 47.800 60.635 60.635 60.635 60.635
SRM verilen hizmet sayısı (Kişi) 171.525 97.460 94.115 38.950 40.012
Yurt sayısı 19 19 19 19 19
Yurt kapasitesi (Kişi) 7.348 7.348 7.348 7.286 7.322
Kafeteryada verilen öğrenci tabldot sayısı 958.793 1.080.544 1.462.645 334.546 336.274
Burslar
Verilen burs sayısı 7.415 7.688 7.664 7.526 8.515
Burs miktarı (Yıllık-Milyon TL) 21  25  31 35 39
Araştırma-Geliştirme
Yayın
Öğretim üyesi başına SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerde yıllık makale / derleme sayısı 1,39 1,56 1,68 1,57  1,68
Uluslararası indekslerde yer alan dergilerde (SCI, SSCI, AHCI) yayınlanan makale ve eleştri türündeki yayınların aldığı atıf sayısı 38.670 41.409 46.758 50.019  53.467
Uluslararası endeksli dergilerde (SCI, SSCI, AHCI) yayınlanan makale sayısı 1.111 1.206 1.271 1.193  1.284
Proje
Yürütülen
Ulusal Projelerin toplam sayısı 1.500 1.830 1.873 1.210  1.170
TÜBİTAK Projeleri sayısı 310 284 208 318  344
BAP I Projeleri sayısı 328 784 892 475  482
BAP II Projeleri sayısı 15 21 14 15  15
Diğer ulusal proje sayıları 29 7 5 6  4
Döner Sermaye projeleri sayısı 818 741 754 396  325
Ulusal projelerin toplam bütçesi (TL) 488.242.787 537.213.925 418.739.100 554.801.958  781.904.577
TÜBİTAK Projeleri bütçesi 162.239.978 168.232.428 150.408.000 228.927.063  313.556.933
BAP I Projeleri bütçesi 4.979.698 8.661.562 13.064.212 8.782.535  8.042.881
BAP II Projeleri bütçesi 124.312.995 225.191.995 245.573.000 272.820.994  311.053.995
Diğer ulusal proje bütçeleri 18.952.979 9.211.539 9.693.880 2.250.037  1.574.000
Döner Sermaye projeleri bütçesi 43.096.195 39.848.859 39.522.105 42.021.329  147.676.768
Uluslararası işbirlikli toplam proje sayısı 62 54 63 64  69
Uluslararası proje fon tutarı (TL) 56.273.340 21.216.000 78.264.000 196.168.585  402.159.319
Fikri Mülkiyet
Ulusal patent belge sayısı 5 1 11 17  17
Uluslararası patent belge sayısı 13 12 18 22  12
Merkezler
Araştırma Merkezleri Sayısı 29 31 29 29  29
Teknokent
Toplam Firma Sayısı 356 372 411 444  480
Toplam Personel Sayısı 6.700 8.000 8.000 9.171  12.966
Toplam Teknoloji İhracatı 1.2 1.3 1.4 1.7 1.8
Toplam Teknoloji Satışı 13 13 17 21  23
Üniversite İşbirliği İle Yürütülen Toplam Proje Sayısı 1.504 1.621 1.733 1.785  1.850
Toplumsal Hizmet
Düzenlenen bilimsel toplantı ve kültürel etkinlik sayısı 857 971 993 231 173 
Sürekli Eğitim Merkezi eğitimleri katılımcı sayısı 3.045 2.886 2.617 2.695  2.932
Bilim ve Teknoloji Müzesi Ziyaretçi Sayısı 34.349 44.188 7.139 1.633 0
Toplum Bilim Merkezi çevrim içi seminer (katılımcı) sayısı  4(120)
Toplum Bilim Merkezi çevrim içi kongre (katılımcı) sayısı 1 (Ort. 10 Bin)
Fiziksel Kaynaklar
Mekan
Yerleşke alanı (km2) 45 45 45 45 45 
Ormanlık alan (km2) 32 33 33 33  33
Derslik - Anfi sayısı 336 336 374 374  374
Laboratuvar sayısı 220+ 430 430 465 465 
İnsan Kaynakları
Personel Sayısı
Öğretim üyesi sayısı 798 775 756 758 765 
Profesör 386 384 391 382 386 
Doçent 184 173 159 158 162 
Dr. Öğretim Üyesi (Yardımcı Doçent) 228 218 206 218 217 
Öğretim Görevlisi - Ders Verenler 347 343 326 328 332 
Öğretim Görevlisi - Uygulamalı Birim 104 113 112 135 153 
35. md Araştırma Görevlisi (ÖYP dahil) 331 238 230 210 181 
Araştırma Görevlisi 633 602 669 815 731 
Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Sayısı  44 47 43 43 45 
İdari personel sayısı 1.687 2.633 2.595 2.617 2.527 
Ödüller 
Proje Yarışmalarından Alınan Ödül 10 19 4 3 3
Bilimsel/Mesleki Çalışmalardan Alınan Ödül 23 71 20 23 31
Diğer Ödüller 5 10 4 10 9
Bursalar 10 14 8 8 9
Personel Hareketlilik Sayıları
Erasmus (KA103/KA107) giden akademik personel 39 40 34 15  0
Erasmus (KA103/KA107)gelen akademik personel 77 21 25 1  2
Erasmus (KA103/KA107) giden idari personel 49 79 36 4  4
Bilgi Kaynakları
Bilişim
"metu.edu.tr" Uzantılı Toplam Alan Adı Sayısı 813 822 874 874 874 
Öğrenme Yönetim Sistemi Destekli Derslerin Oranı (%) 39 43 41 84 87 
Aktif Kablosuz Ağ Cihazı Sayısı 703 1.700 1.820 1.960 1.981 
Üniversite Geneli Kablosuz Ağ Kapsama Alanı (%) 82 92 95 95 98 
Yerleşke İnternet Çıkış Kapasitesi (Gbit/s) 4 10 10 10 10 
Kütüphane
Basılı Kitap 502.986 510.901 520.790 524.850 528.664 
Toplam Ciltli Dergi 196.635 198.225 198.612 198.806 198.840 
Güncel Basılı Dergi 465 284 131 86 52 
Elektronik Kitap 291.140 298.100 555.147 587.493 588.060 
Elektronik Dergi 52.552 65.223 69.225 76.671 77.091 
Finansal Kaynaklar
Gelirler
Bütçe ödeneği 480.207.000 490.017.000 549.615.000 584.798.000 686.171.453 
Yatırım bütçe ödeneği 70.239.000 57.202.000 36.987.000 57.202.000 58.650.000 
Teknokent 2.286.230 2.872.569 2.930.749 5.780.508 9.159.818 

Print Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
21/03/2022 - 16:25