Kurumsal Gelişim ve Planlama Ofisi

 Hakkımızda

ODTÜ Kurumsal Gelişim ve Planlama Ofisi, ODTÜ Stratejik Planı 2005-2010 önerileri arasında yer almış olup aktif çalışmalarına Eylül 2011'de başlamıştır. Ofisin temel amaçlarından biri ODTÜ Kurumsal gelişiminin izlenmesine yönelik "Stratejik Plan", " Kurum İç Değerlendirme Raporu", "Yıllık Faaliyet Raporu", "Girişimci Yenilikçi Üniversite Endeksi", üniversite başarı sıralamaları gibi uygulamaların ve ilgili raporların tek merkezden güvenilir ve geçerli veriyle etkin bir biçimde gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

Ofis, ODTÜ'nün kurumsal gelişimini destekleyecek diğer plan, program ve projelerde araştırma, koordinasyon ve destek hizmetleri verir. KGPO'nun kuruluş ve işleyişini düzenleyen Yönergeye buradan erişilebilir.