2019 2020 2021 2022 2023
Eğitim-Öğretim
Programlar
Lisans Programı Sayısı 41 41 41 41 41
Yüksek Lisans Programı Sayısı 108 108 107 107 107
Doktora Programı Sayısı 69 69 72 72 72
Disiplinlerarası Program Sayısı 48 48 47 47 47
Öğrenci Sayısı
Toplam Öğrenci Sayısı 26.798 26.784 26.451 26.251 25.089
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı 1.332 1.523 1.545 1.643 1.457
Kadın Öğrenci Sayısı 11.744 11.721 11.626 11.579 11.049
Lisans Öğrenci Sayısı (Hazırlık+Lisans) 19.323 19.724 19.103 19.268 19.202
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 4.248 4.716 4.348 3.862 3.112
Doktora Öğrenci Sayısı 3.067 3.011 2.780 2.651 2.418
YÖK 100/2000 projesi kapsamındaki öğrenci sayısı 167 182 141 62 34
Mezun Sayısı
Lisans Mezun Sayısı 2.939 2.759 2.797 2.664 2.519
Yüksek Lisans Mezun Sayısı 826 834 675 1.099 1.020
Doktora Mezun Sayısı 237 215 226 254 401
Toplam Mezun Sayısı (1960-2022) 135.514 139.322 143.020 147.037 150.977
Öğrenci Hareketlilik Sayıları
Erasmus + Gelen Öğrenci 186 140 54 126 200
Erasmus + Giden Öğrenci 480 310 169 402 285
Erasmus Staj Giden Öğrenci 105 6 43 179 170
Diğer Değişim Programları Gelen Öğrenci 48 48 12 57 104
Diğer Değişim Programları Giden Öğrenci 30 19 5 17 11
Sosyal İmkanlar
Kültür topluluğu sayısı 87 87 87 87 87
Spor toplulukları sayısı 17 17 17 15 15
Spor takımı 43 43 43 43 42
Açık-kapalı spor alanı(m2) 60.635 60.635 60.635 60.635 61.400
SRM verilen hizmet sayısı (Kişi) 94.115 38.950 40.012 57.620 50.624
Yurt sayısı 19 19 19 19 19
Yurt kapasitesi (Kişi) 7.348 7.286 7.322 7.695 7.695
Kafeteryada verilen öğrenci tabldot sayısı 1.128.290 282.497 362.021 1.037.402 800.139
Burslar
Verilen burs sayısı 7.664 7.526 8.515 9.038 8.761
Burs miktarı (Yıllık-Milyon TL) 31 35 39 42 48
Araştırma-Geliştirme
Yayın
Öğretim üyesi başına SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerde yıllık makale / derleme sayısı 1,68 1,57  1,68 1,85 1,73
Uluslararası indekslerde yer alan dergilerde (SCI, SSCI, AHCI) yayınlanan makale ve eleştri türündeki yayınların aldığı atıf sayısı 46.758 50.019  53.467 50.425 50.240
Uluslararası endeksli dergilerde (SCI, SSCI, AHCI) yayınlanan makale sayısı 1.271 1.193  1.284 1.364 1.217
Proje
Yürütülen
Ulusal Projelerin toplam sayısı 1.873 1.210  1.170 736 795
TÜBİTAK Projeleri sayısı 208 318  344 341 340
BAP I Projeleri sayısı 892 475  482 171 189
BAP II Projeleri sayısı 14 15  15 15 11
Diğer ulusal proje sayıları 5 6  4 3 4
Döner Sermaye projeleri sayısı 754 396  325 206 251
Ulusal projelerin toplam bütçesi (TL) 418.739.100 554.801.958  781.904.577 726.193.328 1.003.670.672
TÜBİTAK Projeleri bütçesi 150.408.000 228.927.063  313.556.933 318.656.785 451.017.908
BAP I Projeleri bütçesi 13.064.212 8.782.535  8.042.881 17.852.924 45.804.855
BAP II Projeleri bütçesi 245.573.000 272.820.994  311.053.995 319.645.995 387.539.044
Diğer ulusal proje bütçeleri 9.693.880 2.250.037  1.574.000 1.234.000 9.137.154
Döner Sermaye projeleri bütçesi 39.522.105 42.021.329  147.676.768 68.803.625 110.171.710
Uluslararası işbirlikli toplam proje sayısı 63 64  69 80 101
Uluslararası proje fon tutarı (TL) 78.264.000 196.168.585  402.159.319 490.494.484 671.436.431
Fikri Mülkiyet
Ulusal patent belge sayısı 11 17  17 9 27
Uluslararası patent belge sayısı 18 22  12 12 36
Patent başvuru sayısı 44 60 74 60 33
Merkezler
Araştırma Merkezleri Sayısı 29 29  29 30 30
Teknokent
Toplam Firma Sayısı 411 444  480 488 436
Toplam Personel Sayısı 8.000 9.171  12.966 16.469 13.250
Toplam Teknoloji Satışı (Milyar TL) 17 21  23 30 17
Toplumsal Katkı
Düzenlenen bilimsel toplantı ve kültürel etkinlik sayısı 993 231 173  727 591
Sürekli Eğitim Merkezi eğitimleri katılımcı sayısı 2.617 2.695  2.932 3.091 3.286
Bilim ve Teknoloji Müzesi Ziyaretçi Sayısı 7.139 1.633 0 12.539 17.200
Bilgeİş Toplam Kullanıcı Sayısı 235.523 328.765  456.732 666.077 813.216
Bilgeİş Yeni Kayıt Olan Kullanıcı Sayısı 56.415 93.242 127.967 209.345 147.139
Bilgeİş Ders Sayısı 100 122 144 144 209
Bilgeİş Verilen Sertifika Sayısı 38.675 61.180 73.425 85.672 62.759
Fiziksel Kaynaklar
Mekan
Yerleşke alanı (km2) 45 45 45  45 45
Ormanlık alan (km2) 33 33  33 33 33
Derslik - Anfi sayısı 374 374  374 374 374
Laboratuvar sayısı 430 465 465  466 467
Yurt Kapasitesi (Kişi) 7.348 7.286 7.322 7.695 7.695
İnsan Kaynakları
Personel Sayısı
Öğretim üyesi sayısı 756 758 765  736 705
Profesör 391 382 386  383 378
Doçent 159 158 162  169 171
Dr. Öğretim Üyesi (Yardımcı Doçent) 206 218 217  184 156
Öğretim Görevlisi - Ders Verenler 326 328 332  336 327
Öğretim Görevlisi - Uygulamalı Birim 112 135 153  157 152
35. md Araştırma Görevlisi (ÖYP dahil) 230 210 181  151 90
Araştırma Görevlisi 669 815 731  821 618
Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Sayısı  43 43 45  45 36
İdari personel sayısı 2.595 2.617 2.527  2.540 2.603
Ödüller 
Proje Yarışmalarından Alınan Ödül 4 3 3 3 2
Bilimsel/Mesleki Çalışmalardan Alınan Ödül 20 23 31 33 29
Diğer Ödüller 4 10 9 1 4
Burslar 8 8 9 9 16
Personel Hareketlilik Sayıları
Erasmus giden akademik personel 34 15  0 28 52
Erasmus gelen akademik personel 25 1  2 6 13
Erasmus giden idari personel 36 4  4 62 129
Bilgi Kaynakları
Bilişim
"metu.edu.tr" Uzantılı Toplam Alan Adı Sayısı 874 874 874  874 874
Öğrenme Yönetim Sistemi Destekli Derslerin Oranı (%) 41 84 87  41 33
Aktif Kablosuz Ağ Cihazı Sayısı 1.820 1.960 1.981  2.007 2.166
Üniversite Geneli Kablosuz Ağ Kapsama Alanı (%) 95 95 98  99 99
Yerleşke İnternet Çıkış Kapasitesi (Gbit/s) 10 10 10  10 10
Kütüphane
Basılı Kitap 520.790 524.850 528.664  532.840 536.933
Toplam Ciltli Dergi 198.612 198.806 198.840  199.294 199.294
Güncel Basılı Dergi 131 86 52  46 35
Elektronik Kitap 555.147 587.493 588.060  1.023.212 1.202.608
Elektronik Dergi 69.225 76.671 77.091  77.223 78.595
Finansal Kaynaklar
Gelirler
Bütçe ödeneği 549.615.000 584.798.000 686.171.453  911.499.000 2.100.468.000
Yatırım bütçe ödeneği 36.987.000 57.202.000 58.650.000  85.398.000 241.500.000
İrtifak Hakkı Gelirleri 2.930.749 5.780.508 9.159.818 8.296.000 15.274.419

Print Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
30/04/2024 - 14:09