Kurumsal Gelişim ve Planlama Ofisi
2013 2014 2015 2016
Eğitim-Öğretim
Programlar
Lisans Programı Sayısı 40 40 43 43
Yüksek Lisans Programı Sayısı 104 104 107 107
Doktora Programı Sayısı 66 66 69 69
Akredite Program Sayısı 13 14 14 14
Disiplinlerarası program sayısı 45 49 50 48
Öğrenci Sayısı        
Öğrenci Toplam 25779 26367 26739 27295
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı 1773 1811 1756 1702
Kız Öğrenci Sayısı 11393 11610 11760 11883
Lisans Öğrenci Sayısı (Hazırlık+Lisans) 17095 17401 17720 18058
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 4792 4829 4860 4970
Doktora Öğrenci Sayısı 2884 3177 3231 3276
Öğr. üyesi başına tezli yüksek lisans öğr. sayısı 5,01 5,4 5,69
Öğr. üyesi başına doktora öğrenci sayısı 3,91 4,19 4,2 4,34
Öğr. üyesi başına ort. yıllık doktora mezun sayısı (01.01.2014-31.12.2016) 0,34 0,31 0,28 0,26
Mezun Sayısı
Lisans Mezun Sayısı 2445 2459 2770 2510
Yüksek Lisans Mezun Sayısı 879 969 748 580
Doktora Mezun Sayısı 255 210 203 182
Toplam Mezun Sayısı (1960-2016) - 117296 121056 124346
Uluslararası Anlaşmalar
Erasmus 240 258 364 416
Değişim 86 92 98 104
Mevlana 25 29 33 37
İşbirliği Protokolleri 91 103 116 122
Ortak Derece 24 24 25 25
Öğrenci Hareketlilik Sayıları
Erasmus (KA103/KA107) gelen öğrenci 139 164 144 406
Erasmus (KA103/KA107)giden öğrenci 309 369 347 348
Erasmus (KA103) staj giden öğrenci 53 54 68 62
Exchange-Mevlana gelen öğrenci 67 85 78 43
Exchange-Mevlana giden öğrenci 21 40 40 48
Sosyal İmkanlar
Kültür topluluğu sayısı 78
Spor toplulukları sayısı 17
Spor takımı 37
Açık-kapalı spor alanı 47.800 m2
SRM verilen hizmet sayısı (Kişi) 116.114
Yurt sayısı 19
Yurt kapasitesi (Kişi) 7348
Kafeteryada verilen öğrenci tabldot sayısı 857.340
Burslar
Verilen burs sayısı 7579
Burs miktarı (Yıllık-TL) 18 milyon
Araştırma-Geliştirme
Yayın
Öğretim üyesi başına SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerde ortalama yıllık makale / derleme sayısı 1,47 1,434 1,318 1,493
Uluslararası hakemli dergilerde ve kitaplarda yayınlanan makale sayısı 1200 1234 1036 1112
Uluslararası endeksli dergilerde (SCI, SSCI, AHCI) yayınlanan makale sayısı 1200 1090 1015 1126
Proje
Yeni başlayan
Ulusal Projelerin toplam sayısı 1141 1142 1004 906
TÜBİTAK Projeleri sayısı 86 100 73 54
BAP I Projeleri sayısı 287 176 181 253
BAP II Projeleri sayısı 7 7 2 6
Diğer ulusal proje sayıları 16 19 1 5
Döner Sermaye projeleri sayısı 745 840 747 588
Ulusal projelerin toplam bütçesi 83.492.744 85.900.927 54.221.899 95.794.595
TÜBİTAK Projeleri bütçesi 39.052.841 35.773.418 23.965.954 29.105.310
BAP I Projeleri bütçesi 4.924.083 2.976.253 2.957.278 3.782.724
BAP II Projeleri bütçesi 17.400.000 15.100.000 7.500.000 32.500.000
Diğer ulusal proje bütçeleri 4.074.096 6.238.267 147.210 7.406.561
Döner Sermaye projeleri bütçesi 18.041.724 25.812.989 19.651.457 23.000.000
Uluslararası işbirlikli toplam proje sayısı 16 22 19 22
AB Projesi 8 16 6 7
Erasmus+Plus 1 7 6
Diğer 8 5 6 9
Uluslararası işbirlikli projelerin toplam bütçesi (TL) 4.982.724 10.674.944 14.634.947 21.718.138
AB Projesi 4.527.367 8.262.691 1.817.948 11.760.809
Erasmus+Plus 2.065.455 12.028.801 9.957.329
Diğer 455.357 346.798 788.198 24.162.737
Yürütülen
Ulusal Projelerin toplam sayısı 2.119 2.272 2.652 2.298
TÜBİTAK Projeleri sayısı 335 397 454 312
BAP I Projeleri sayısı 338 334 334 357
BAP II Projeleri sayısı 12 12 15 14
Diğer ulusal proje sayıları 67 73 66 39
Döner Sermaye projeleri sayısı 1367 1456 1783 1.576
Ulusal projelerin toplam bütçesi 303.388.016 352.283.151 467.210.016 472.129.781
TÜBİTAK Projeleri bütçesi 203.696.357 228.137.075 243.825.208 238793565
BAP I Projeleri bütçesi 4.924.083 3.652.567 3.761.657 5655782
BAP II Projeleri bütçesi 29.680.374 36.167.995 53.485.437 73.047.000
Diğer ulusal proje bütçeleri 32.895.937 35.142.139 30.138.865 25.256.423
Döner Sermaye projeleri bütçesi 32.191.265 49.183.375 135.998.849 129.507.000
Uluslararası işbirlikli toplam proje sayısı 51 139 151 131
AB Projesi 40 83 83 66
Erasmus+Plus 1 8 37
Diğer 11 55 60 28
Uluslararası işbirlikli projelerin bütçesi (TL) 23.110.378 57.868.806 74.459.253 96.257.106
AB Projesi 21.362.682 49.108.825 51.486.954 61.619.630
Erasmus+Plus 2.065.455 12.028.801 29.327.055
Diğer 1.747.696 6.694.526 10.943.498 5.310.421
Tamamlanan
Ulusal Projelerin toplam sayısı 584 814 765 628
TÜBİTAK Projeleri sayısı 38 28 195 203
BAP I Projeleri sayısı 98 43 172 74
BAP II Projeleri sayısı 1 0 0 0
Diğer ulusal proje sayıları 9 10 3 29
Döner Sermaye projeleri sayısı 438 733 395 322
Ulusal projelerin toplam bütçesi 39.930.361 38.576.736 6.583.353 53.295.654
TÜBİTAK Projeleri bütçesi 11.437.306 10.860.247 0 37558578
BAP I Projeleri bütçesi 2.732.861 918.697 2.958.407 1140783
BAP II Projeleri bütçesi 100.000 0 0 0
Diğer ulusal proje bütçeleri 2.914.868 5.692.355 733.670 11.491.293
Döner Sermaye projeleri bütçesi 22.745.326 21.105.437 2.891.276 3.105.000
Uluslararası işbirlikli toplam proje sayısı 25 15 28 32
AB Projesi 16 7 28 20
Erasmus+Plus 0 0 0 6
Diğer 9 8 0 6
Uluslararası işbirlikli projelerin toplam bütçesi (TL) 13.311.306 1.864.996 5.298.142 10.550.706
AB Projesi 12.724.935 880.899 5.298.142 7.586.286
Erasmus+Plus 0 0 718.881
Diğer 586.370 984.097 2.245.538
Fikri Mülkiyet
Ulusal patent belge sayısı 4 4 7 9
Ulusal patent başvuru sayısı  12 9 7 21
Uluslararası patent belge sayısı 32 8 29 28
Uluslarası patent başvuru sayısı  43 16 36 29
Merkezler
Araştırma Merkezleri Sayısı 25 27 27 29
Teknokent
Toplam Firma Sayısı 301 330 324 332
Toplam Personel Sayısı 6653
Toplam Teknoloji İhracatı 1.1 Milyar Dolar
Toplam Teknoloji Satışı 12 Milyar TL
Üniversite İşbirliği İle Yürütülen Toplam Proje Sayısı 1350
Toplumsal Hizmet
Düzenlenen bilimsel toplantı ve kültürel etkinlik sayısı 1272 856 820 851
Sürekli Eğitim Merkezi eğitimleri katılımcı sayısı 1541 2163 2469 2578
Bilim ve Teknoloji Müzesi ziyaretçi sayısı 10.363 13.437 14.020 17.741
Fiziksel Kaynaklar
Mekan
Yerleşke alanı 45 km2
Ormanlık alan 32km2
Derslik -Anfi kapasitesi (Kişi) 35.232
Derslik - Anfi sayısı 507
Laboratuvar sayısı 220+
Yurt Kapasitesi (Kişi) 6661 7339 7328 7348
İnsan Kaynakları
Personel Sayısı
Öğretim üyesi sayısı 737 759 770 754
Profesör 362 370 377 357
Doçent 153 163 170 179
Yardımcı Doçent 222 226 223 218
Öğretim Görevlisi + Okutman 381 374 368 364
Uzman 88 93 98 98
35. md Araştırma Görevlisi (ÖYP dahil) 599 525 492 423
Araştırma Görevlisi 766 777 778 699
İdari personel sayısı 1778 1768 1764 1727
Yıllar Bazında Ödüller
Ulusal ödüller 106 138 150 125
Uluslararası ödüller 44 56 87 57
TÜBA ve TÜBİTAK ödüllü öğretim üyesi sayısı 6 3 6 2
Ödüller Toplam
TÜBA Ödülleri Toplam (2001-2016) 39
Tübitak Teşvik ve Tübitak Bilim Ödülü (2009-2015) 9
ODTÜ Geliştirme Vakfı - Genç Araştırmacı Başarı Ödülleri (2009-2015) 11
IBM Fakülte Ödülleri (2009-2011) 5
Personel Hareketlilik Sayıları
Erasmus (KA103/KA107) giden akademik personel 19
Erasmus (KA103/KA107)gelen akademik personel 47
Erasmus (KA103/KA107) giden idari personel 7
Bilgi Kaynakları
Bilişim
VPN Bağlantı hızı 542 542 571 3 Mbps
Kablosuz ağ erişim noktası sayısı 500 530 610 700
Kütüphane
Basılı Kitap 479.501 494.620 506.092 519.461
Toplam Ciltli Dergi 186.203 189.127 191.538 193.681
Güncel Basılı Dergi 1.064 996 971 960
Elektronik Kitap 179.849 211.839 227.944 265.930
Elektronik Dergi 49.500 42.431 45.193 43.070
Finansal Kaynaklar
Gelirler
Bütçe ödeneği 317.423.000 TL 336.810.000 TL 363.950.000 TL 459.865.000 TL
Yatırım bütçe ödeneği 42.200.000 TL 41.100.000 TL 52.470.000 TL 70.092.000 TL
Teknokent 851.441 892.655 TL 963.387 TL 1.806.352 TL
Vakıf 0 TL 0 TL 514.253 TL 132.214 TL

Son Güncelleme:
10/12/2017 - 22:32