Kalite güvence sistemimiz; sürekli iyileştirme ilkesini benimsemiş, paydaş beklentileriyle ve isteklerine duyarlı, katılımcı, demokratik ve öğrenen yönetim, çalışanın eğitimi, kurumsal planlama ve gelişim için bilimsel ve teknolojik araştırma yapma, özgün ve öncü olma ilkeleri ve anlayışına dayalı mekanizmalara sahiptir.

Sürekli iyileştirmeyi sağlayan planlama, plan doğrultusunda uygulama, uygulamayı izleme ve başarımı ölçme, ölçüm sonuçlarını değerlendirerek zayıflıkları giderecek veya başarıyı kalıcı kılacak uygulamaları planlama döngüsü kalite güvence sisteminin temelini oluşturmaktadır. 

Bu kapsamda;

  • Mühendislik Fakültesinin 13 bölümü Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) tarafından akredite edilmiştir. Eğitim ve öğretimde ölçme, değerlendirme ve kalite güvence sistemini iyileştirmek üzere Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÖGEM) çalışmalarını sürdürmektedir.
  • Araştırma kalitesinin güvencesi için Araştırmalar Koordinatörlüğünün yürüttüğü izleme ve değerlendirme faaliyetleri ile yeni destek programları ve mekanizmaları etkili olmaktadır.
  • İdari birimlerimizde ve akademik laboratuvarlarımızda ISO 9000, ISO 27000 gibi kalite ve güvenlik standartlarına uyumluluk belgelendirilmiştir ve bu çalışmalar yaygınlaştırılmaktadır.
  • Paydaşların yönetime katılımı ve yetkilendirmesi doğrultusunda, Memnuniyet-İyileştirme-Geri Bildirim Formu (http://gs.metu.edu.tr/node/124) ve öğrenci forumları gibi yollarla alınan geri bildirimlere önem verilmektedir. Tüm akademik birimlerde görevlendirilmiş kalite koordinatörleri yoluyla kalite güvence sistemini destekleyecek verilerin toplanması ve değerlendirmelerin yapılması sağlanmaktadır.

  • ODTÜ Kalite Güvence Sistemi Raporları, Yönergeleri ve Kalite Komisyonu Listesine ulaşmak için tıklayınız