Kurumsal Gelişim ve Planlama Ofisi

Sıralamalar

Times Higher Education (THE)

ODTÜ, 2018 THE Arts and Humanities* sıralamasında 301-400 bandında yer almış ve ilk 400 de sıralamaya giren 'tek ' Türk üniversitesi olmuştur.

Bu sıralama sanat, gösteri sanatları ve tasarım; dil ve edebiyat; tarih, felsefe ve ilahiyat; mimarlık ve arkeoloji konularını kapsamaktadır. Bu sıralamada Dünya Üniversiteleri Sıralama kriterlerinin aynısı kullanılmıştır. Fakat metodoloji özel alanlara uygun olarak yeniden kalibre edilmiştir: Eğitim ve araştırma ağırlıkları biraz değiştirilmiştir. Üniversitelerin sıralamaya dahil olabilmeleri için gerekli yayın sınırı artırılmıştır (geçmiş beş yıllık dönemde her yıl en az 1000 yayın). Sanat ve Beşeri Bilimler alanı içinse bu sınır 250 yayın olarak alınmıştır.

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2018/subject-ranking/arts-and-humanities#!/page/0/length/25/locations/TR/sort_by/rank/sort_order/asc/cols

ODTÜ için THE sıralamalarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2018/world-ranking#!/page/0/length/25/name/middle east technical university/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats

QS World University Rankings  2017

ODTÜ QS 2017 genel sıralamasında 471 - 480 bandında yer almıştır.

https://www.topuniversities.com/universities/middle-east-technical-university#wurs

QS World University Rankings By Subjects

QS alanlara göre sıralamaya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2017

Girişimci Yenilikçi Üniversite Endeksi (GYUE)

ODTÜ, "Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2016" sıralamasında 85,80 puanla 2. sırada yer almıştır.

TÜBİTAK ve ilgili kuruluşların katılımıyla hazırlanan endekste, 2015 yılı verilerine göre üniversitelerin "bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği", "fikri mülkiyet havuzu", "işbirliği ve etkileşim", "girişimcilik ve yenilikçilik kültürü" ile "ekonomik katkı ve ticarileşme" boyutları altında performans göstergelerine göre değerlendirilmiştir.

Endeks kapsamında, ilk 5'e giren diğer üniversiteler, 95,03 puanla Sabancı Üniversitesi, 85,80 puanla Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 82,63 puanla İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, 80,41 puanla İstanbul Teknik Üniversitesi ve 80,11 puanla Koç Üniversitesi şeklinde sıralanmıştır. (Ayrıntılı bilgi için https://www.tubitak.gov.tr/tr/haber/turkiyenin-en-girisimci-ve-yenilikci-universitesi-belli-oldu )

Sıralamaya giren üniversitelerin puanlı tam listesi için tıklayınız.

Daha önceki yıllardaki sıralamalara ulaşmak için tıklayınız.

URAP (University Rankings by Academic Performance)

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan "URAP Araştırma Laboratuvarı", Türkiye'nin en iyi üniversitesi sıralamasını açıkladı. Sıralamaya göre, ODTÜ, Türkiye'nin en iyi üniversitesi oldu. Sıralamada, "makale sayısı", "öğretim üyesi başına düşen makale sayısı","atıf sayısı", "öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı", "toplam bilimsel doküman sayısı", "öğretim üyesi başına düşen toplam bilimsel doküman sayısı", "doktora mezun sayısı", "doktora öğrenci oranı", "öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı" olmak üzere, 9 kriter esas alındı. Türkiye'deki lisans düzeyinde mezun veren 148 üniversiteyi kapsayan çalışmaya göre, ODTÜ 798.01 puanla en iyi üniversite oldu. ODTÜ, geçenyıl ve önceki yıl yapılan sıralamada da yine birinci sırayı almıştı.