Fen Bil Enst.
1. Arkeometri
2. Biyokimya
3. Biyomedikal Mühendisliği
3. Biyoteknoloji
4. Çimento Mühendisliği
6. Deprem Çalışmaları
7. Deprem Mühendisliği ve Müh. Sismolojisi
8. İş Sağlığı ve Güvenliği
9. Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri
10. Mikro ve Nanoteknoloji
11. Nörobilim ve Nöroteknoloji
12. Polimer Bilimi ve Teknolojisi
13. Yer Sistem Bilimleri
Sosyal Bil. Enst.
14. Asya Çalışmaları
15. Avrasya Çalışmaları
16. Avrupa Çalışmaları
17. Avrupa Bütünleşmesi
18. Bilim ve Tek. Politikası Çalışmaları
19. Bölge Çalışmaları
20. Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları
21. Karşılaştırmalı Sosyal Bilimler
22. Sosyal Bilimler (Türk-Alman)
23. Kentsel Politika ve Yerel Yönetimler
23.Latin ve Kuzey Amerika Çalışmaları
25. Medya ve Kültürel Çalışmalar
26. Orta Doğu Araştırmaları
27. Sosyal Politika
28. Yerleşim Arkeolojisi
Deniz Bilimleri Enstitüsü
29. Deniz Bilim (Oşinografi)
30. Deniz Biyolojisi ve Balıkçılığı
31. Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği
32. Fiziksel Oşinografi
33. Kimyasal Oşinografi
Enformatik Enstitüsü
34. Bilişim Sistemleri
35. Internet Üzerinden Bilişim
36. Yazılım Yönetimi
37. Bilişsel Bilimler
38. Biyoenformatik
39. Modelleme ve Simulasyon 
40. Oyun Teknolojileri
41. Sağlık Bilimleri
42. Tıp Bilişimi
43. Siber Güvenlik
Uygulamalı Matematik Enstitüsü
44. Bilimsel Hesaplama
45. Finansal Matematik
46. Aktüerya Bilimleri
47. Kriptografi

Print Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
24/03/2022 - 09:30