Times Higher Education University Impact Rankings 2019 yılı için yapılan Dünya Üniversiteleri sıralaması 03.04.2019 tarihinde ilk kez açıklanmıştır.

THE, Üniversite Etki Sıralaması'nda BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini temel alarak, 17 alt alanı göz önünde bulundurmaktadır. Sıralama konuları üniversitelerin veri sistemleri tarafından önceden raporlanmayan yeni verileri kapsadığından, katılım, kurumlara iki alternatifle sunulmuştur: 17 alanın tümüne katılım veya veri sağlanabilecek alanlara kısıtlı olarak katılım. Üniversitemiz, ikinci seçenek dahilinde 5 alanda veri girişi yapmıştır ve bu alanların hepsinde sıralamada yer almıştır: Üniversitemiz "Good Health and Wellbeing" alanında 301+, "Quality Education" alanında 301+, "Decent Work and Economic Growth" alanında 201+, "Gender Equality" alanında 101+ bandında ve "Industry, Innovation and Infrastructure" alanında 86. sırada yer almıştır.

Detaylı bilgi için bknz. https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2019/overall#!/page...


Print Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
05/04/2019 - 14:36