Üniversitemizin 2023-2027 Stratejik Planı'nın hazırlanması için çalışmalara 24.02.2021 tarihinde Sayın Rektörümüz Prof.Dr. Mustafa Verşan Kök'ün genel duyurusu ile başlanmıştır.

Stratejik planlama sürecinde Üniversitemizin tüm kesimlerinin ve paydaşlarımızın etkili katılımı ve katkıları, stratejik planın başarıyla oluşturulması için en belirleyici unsurdur. Bu kapsamda mensuplarımız, öğrencilerimiz, mezunlarımız ve diğer paydaşlarımızla toplantılar ve çalışmalar yapılacaktır.

İzlenilecek katılımcı süreç yoluyla mevcut durum değerlendirilecek, stratejik amaçlarımız, hedeflerimiz ve performans göstergelerimiz sizlerin de birikiminden yararlanılarak belirlenecektir.

Stratejik Plan hazırlıkları ile ilgili gerekli belge ve dokümanlara kalite.metu.edu.tr ve kgpo.metu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.


Print Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
10/09/2021 - 14:54