Kurumsal Gelişim ve Planlama Ofisi
Doç. Dr. Mehmet Fatih Danışman - Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü

Y. Doç. Dr. Nurcan Tunçbağ - Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Enformatik Enstitüsü

Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner - Mühendislik Fakültesi, İnşaatMühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Sreeparna Banerjee - Fen Edebiyat Fakültesi, Biyolojik Bilimler Bölümü

Doç. Dr. Perihan Savaş - Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Doç. Dr. Kaan Sayıt - Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Y. Doç. Dr. Başak Şahin Acar - Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü

Y. Doç. Dr. Ayşe Güzide Naz Börekçi - Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Öğr. Gör. Dr. Patricia Elaine Schroeder - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

Öğr. Gör. Muhtar Ural Uluer - Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü

Yağmur Ar - Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Bölümü

Danışman: Prof. Dr. A. Nuray Karancı

Mehmet Bakır Bozkurt - Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Danışman: Prof. Dr. Cem Topkaya

Alper Çelik - Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği Bölümü

Danışman: Doç. Dr. Mehmet Metin Yavuz

Yavuz Serdar Çiftçi - Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Danışman: Doç. Dr. Ahmet Oğuz Akyüz

Rahime Çobanoğlu - Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Bölümü

Danışman: Prof. Dr. Ali Yıldırım ve Doç. Dr. Yeşim Çapa Aydın

Erhan Gündoğdu - Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

Danışman: Prof. Dr. A. Aydın Alatan

Doğancan Sarı - Fen Bilimleri Enstitüsü, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Danışman: Prof. Dr. Tayfur Öztürk ve Doç. Dr. Yunus Eren Kalay

Zaliha Yüce Tok - Uygulamalı Matematik Enstitüsü, Kriptografi Bölümü

Danışman: Prof. Dr. Ersan Akyıldız ve Doç. Dr. Sedat Akleylek

Mustafa Ünal - Fen Bilimleri Enstitüsü, Mikro ve Nanoteknoloji Bölümü

Danışman: Prof. Dr. Raşit Turan ve Doç. Dr. H. Emrah Ünalan

İbrahim Yorgun - Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Bölümü

Danışman: Prof. Dr. Seçil Akgün

Recep Yüksel - Fen Bilimleri Enstitüsü, Mikro ve Nanoteknoloji Bölümü

Danışman: Prof. Dr. Ali Çırpan ve Doç. Dr. H. Emrah Ünalan

Prof. Dr. Aysıt Tansel – ODTÜ, İktisat Bölümü

Prof. Dr. Zafer Bozkuş – Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Zübeyde Müge Akkar Ercan – Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Doç. Dr. Emren Nalbant Esentürk – Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

Doç. Dr. Sevilay Kahraman – İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

Doç. Dr. Martina Gracanin Yüksek – Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Y. Doç. Dr. Onur Pekcan – Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Y. Doç. Dr. Emre Selçuk – Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü

Öğr. Gör. Dr. Muhtar Ural Uluer – Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Ahmet ACAR (2010) – State University of New York  (SUNY)