Kurumsal Gelişim ve Planlama Ofisi

Yıllık Faaliyet Kitabı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Faaliyet Raporu her yıl Haziran ayında üniversite kamuoyu ile paylaşılmak üzere hazırlanmaktadır. Faaliyet Raporunda Eğitim ve Öğrenci İşleri, Personel, Araştırma ve Yayın, Bütçe- Fon ve Harcamalar, Kurumsal İletişim ve Sosyal Hizmetler ana başlıkları altında yıl içinde gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgileri içermektedir.

2016 Yılı Faaliyet Raporu için tıklayınız.

2015 Yılı Faaliyet Raporu için tıklayınız.

2014 Yılı Faaliyet Raporu için tıklayınız.

2013 Yılı Faaliyet Raporu için tıklayınız.

2012 Yılı Faaliyet Raporu için tıklayınız

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, toplum, insanlık ve doğa için, evrensel değerler çerçevesinde, yaratıcı ve eleştirel düşünmeyi, yenilikçiliği ve liderliği besleyerek mükemmellik düzeyinde araştırma yapan, eğitim veren ve topluma hizmet eden uluslararası tanınırlığa sahip bir üniversitedir.

Üniversitemiz, 1956 yılında 40 öğrenci ile barakalarda eğitim-öğretime başlamış; 10 yıl sonra, 1966 yılında, yeni Kampusunda 5.000 öğrenciye eğitim veren bir üniversite düzeyine erişmiştir.  Öğrenci sayımız, 1976’da 10.000’e; 1986’da 18.000’e ve 1996’da 19.000’e; ODTÜ’nün 50. kuruluş yılı olan 2006’da 22.000’e, 60. Yılını kutladığı 2016 yılı itibariyle ise, Ankara, Kuzey Kıbrıs ve Erdemli Kampuslarımızda toplam 30.000 öğrenciye ulaşmıştır.

Üniversitemiz araştırma merkezlerinin ve disiplinler arası araştırma faaliyetlerinin orta vadedeki mekân ihtiyaçlarını karşılayacak olan 22.600 m2 kapalı alana sahip ODTÜ Araştırma Parkı binasının inşaatına 2015 yılının Eylül ayı itibarı ile başlanmış ve 2017 yılı sonunda hizmete girmesi planlanmıştır.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tasarım ve İnovasyon Merkezi (ODTÜ Tasarım Fabrikası) Kalkınma Bakanlığı destekli bir proje olarak başlamış ve 2016 yılında bir merkez olarak kurulmuştur. Öğrenci, akademisyen, sanayi, eğitim, sağlık, sivil toplum örgütlerinden gelen katılımcılarla, tasarım odaklı düşünme anlayışı ile problem çözme ve yeniliğe odaklanan merkezimizde disiplinler arası Tasarım Stüdyosu’nun üçüncüsü bu dönem yürütülmüştür.

Kalkınma Bakanlığı desteği alınarak, sağlık, elektronik, havacılık-uzay ve yenilenebilir enerji gibi alanlarda yeni mükemmeliyet merkezleri kurulmaya ve mevcut merkezlerin altyapıları geliştirilmeye başlanmıştır. Bu kapsamda; parçacık radyasyonu testleri oluşturma laboratuvarı, dişli ve güç aktarma sistemleri araştırma merkezi, enerji depolama malzemeleri ve cihazları araştırma merkezi, kanser sistem biyolojisi laboratuvarının kurulması; GÜNAM kapsamında sanayi için arayüz oluşturulması, MEMS biyomedikal uygulamalara yönelik altyapının ve BIOMATEN altyapısının geliştirilmesi ile Doğu Anadolu gözlemevi odak düzlemi aygıtları ve adaptif optik sistemi projeleri yer almaktadır. Üniversitemizin disiplinlerarası araştırma ve uygulama alanındaki diğer iki önemli yatırımı “Deniz Ekolojisi ve İklim Çalışmaları Merkezi (DEKOSİM)” ve “Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Merkezi (RÜZGEM)”dir. DEKOSİM binasının inşaat ihalesi yapılmış olup inşaatının 2017 yılı içinde bitirilmesi planlanmaktadır. RÜZGEM projesi kapsamındaki rüzgar tüneli inşaatının ise  ihalesi yapılmış olup, inşaat hazırlıklarına başlanmıştır.

ODTÜ Teknokentin 80 milyon TL’lik 2 önemli yatırımından ilki savunma ve havacılık firmaları için inşaatına başlanan ve 2017 yılı içinde hizmete girecek olan 12.000 m2’lik AR-GE binası, diğeri ise uluslararası ve ulusal bilişim ve telekom firmalarına da ev sahipliği yapacak olan   33.000 m2 lik “Bilişim ve İnovasyon Merkezi” binasıdır.  Bilişim ve İnovasyon Merkezi, toplum ile bilim ve teknolojiyi buluşturmayı hedeflemektedir. Üniversite - Sanayi işbirliğini derinleştirmek ve içerik bağlantısını güçlendirmek, ODTÜ kaynaklı araştırmaların ticarileştirme sonuçlarını arttırmak da ODTÜ Teknokent ve Üniversitemizin gelecek dönemde ortak hedefidir. ODTÜ TEKNOKENT Teknoloji Geliştirme Bölgesi, “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) 2015 Yılı Performans Endeksi” sıralamasında 2016 yılında da 39 TGB arasında birinci olmuştur.

ODTÜ, “Red Dot Tasarım 2016 Sıralaması (Red Dot Design Ranking 2016)” sonuçlarına göre Amerika ve Avrupa bölgesinin  "En Başarılı 15 Tasarım Okulu" arasında 5. sırada yer almıştır.

ÖSYM tarafından açıklanan LYS 2016 sonuçlarına göre ODTÜ’yü kazanan öğrencilerin % 63’ünün ilk üç tercihine yerleşmesi ODTÜ’nün en çok tercih edilen devlet üniversitelerinin başında geldiğini göstermiştir. ODTÜ'de verilen kaliteli eğitimi ve bunun sonucu hak edecekleri evrensel ODTÜ diplomasının önemini üniversite adaylarına, ailelerine ve lise öğretmenlerine daha etkili anlatabilmek amacıyla yeni tanıtım etkinliği projeleri bu yıldan itibaren hayata geçirilecektir.

Temel değerlerimiz ışığında geleceğe dair vizyonumuzu, farklılaşma stratejilerimizi ve önceliklerimizi belirleyeceğimiz 2017-2021 Stratejik Planımızı oluşturma çalışmaları; mensuplarımız, öğrencilerimiz, mezunlarımız, ODTÜ Geliştirme Vakfı ve ODTÜ Teknokent temsilcileri ile kamu, endüstriyel ve sivil toplum kuruluşlarımızla ve diğer paydaşlarımızla katılımcı süreç yoluyla 2016 yılı Ekim ayı itibariyle başlamış olup; “Stratejik Plan Hazırlığı, Durum Analizi, Misyon, Vizyon Değerlerinin Gözden Geçirilmesi, Farklılaşma Strateji ve Değerlerini Geliştirme” aşamalarını kapsayacak şekilde yürütülmektedir.