Kurumsal Gelişim ve Planlama Ofisi

Times Higher Education (THE) - OVERALL

Üniversitelerin performans gösterileri, eğitim, araştırma, atıflar, uluslarası bakış ve sanayi geliri olarak beş temel grupta incelenir.                                                                          

ODTÜ için THE sıralamalarına buradan ulaşabilirsiniz.


2018 - THE BY SUBJECT

ODTÜ, 2018 THE Arts and Humanities* sıralamasında 301-400 bandında yer almış ve ilk 400 de sıralamaya giren 'tek ' Türk üniversitesi olmuştur.

Bu sıralama sanat, gösteri sanatları ve tasarım; dil ve edebiyat;  tarih, felsefe ve ilahiyat; mimarlık ve arkeoloji konularını kapsamaktadır. 

Bu sıralamada Dünya Üniversiteleri Sıralama kriterlerinin aynısı kullanılmıştır. Fakat metodoloji özel alanlara uygun olarak yeniden kalibre edilmiştir: Eğitim ve araştırma ağırlıkları biraz değiştirilmiştir. Üniversitelerin sıralamaya dahil olabilmeleri için gerekli yayın sınırı artırılmıştır (geçmiş beş yıllık dönemde her yıl en az 1000 yayın). Sanat ve Beşeri Bilimler alanı içinse bu sınır 250 yayın olarak alınmıştır.
Ayrıca kurumun personelinin en az %5'inin bu alanda çalışması koşulu aranmıştır.
Geçen yıl 100 kurumun dahil edildiği sıralamaya bu yıl 400 kurum dahil edilmiştir.

Amerika Birleşik Devletleri üniversitelerinin öne çıktığı bu sıralamaya ilk defa Çin'den Peking Universitesi 20. sırada girmiştir. Sonuçlar disiplinlerarası araştırma ve eğitimin sıralamaya olumlu katkısını göstermiştir.

Detaylı bilgiye buradan ulaşılabilir.


ODTÜ, 2018 THE Mühendislik ve Teknoloji sıralamasında 301-400 bandında yer almıştır.

Bu sıralamada Dünya Üniversiteleri Sıralama kriterlerinin aynısı kullanılmıştır. Fakat metodoloji özel alanlara uygun olarak yeniden kalibre edilmiştir.

Bu sıralama elektrik-elektronik, makina, inşaat, kimya ve genel mühendislik konularını kapsamaktadır. Geçen yıl 100 kurumun dahil edildiği sıralamaya bu yıl 500 kurum dahil edilmiştir.

Bu yıl ki sıralamada Asya üniversiteleri öne çıkmıştır. Çin'in Pekin Üniversitesi, ilk defa ilk 10'a girmiş ve 5 sıra yükselerek 7. olmuştur. Aynı şekilde The National University of Singapore 8. sırada yer almıştır.

Genel olarak mühendislik ve teknoloji alanında 132 Asya üniversitesi ilk 500'e girerek Kuzey Amerika'daki üniversitelerden (127) daha fazla yer almıştır.

Ancak tabloya göre hala ABD'deki üniversiteler önde yer almıştır: Stanford Üniversitesi bir numarada yer alırken, komşusu California Institute of Technology ikinci sıradadır.

Detaylı bilgiye buradan ulaşılabilir.

ODTÜ, 2018 THE Social Sciences sıralamasında 301-400 bandında yer almıştır.

Bu sıralamada Dünya Üniversiteleri Sıralama kriterlerinin aynısı kullanılmıştır. Fakat metodoloji özel alanlara uygun olarak yeniden kalibre edilmiştir.

Bu sıralama Sosyoloji, Coğrafya, Siyaset Bilimi ve Uluslararası Çalışmalar ile İletişim ve Medya çalışmaları konularını kapsamaktadır. Bu yıl ilk defa sosyal bilimler alanında Eğitim, Hukuk ve Psikoloji alanları hariç tutulmuş, bu alanlar için üç ayrı yeni alan açılmıştır.

Sosyal bilimler alanında Eğitim ve Araştırma ağırlıkları biraz değiştirilmekle birlikte, üniversitelerin sıralamaya dahil olabilmeleri için gerekli yayın sınırı artırılmıştır (geçmiş beş yıllık dönemde her yıl en az 1000 yayın). Sosyal Bilimler alanı içinse bu sınır 200 yayın olarak alınmıştır. Ayrıca kurumun personelinin en az %4'ünün bu alanda çalışması koşulu aranmıştır.

Geçen yıl 100 kurumun dahil edildiği sıralamaya bu yıl 400 kurum dahil edilmiştir.

Oxford Üniversitesi, sıralamaların sekiz yıllık geçmişinde İngiltere'den ilk sırada yer alan ilk üniversite olmuştur.

Bu yıl ki sıralamada sosyal bilimler alanında ilk defa üç Asya Üniversitesi ilk 30'da yer alabilmiştir. Singapur Üniversitesi 16 sıra yükselerek 37., Pekin Üniversitesi 13 sıra yükselerek 22. sırada yer almış, Hong Kong Üniversitesi bir sıra yükselerek 30. olmuştur.

Sonuçlar disiplinlerarası araştırma ve eğitimin sıralamaya olumlu katkısını göstermiştir.

Detaylı bilgiye buradan ulaşılabilir.