Times Higher Education University Impact Rankings 2019

Times Higher Education University Impact Rankings 2019 yılı için yapılan Dünya Üniversiteleri sıralaması 03.04.2019 tarihinde ilk kez açıklanmıştır.

THE, Üniversite Etki Sıralaması’nda BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini temel alarak, 17 alt alanı göz önünde bulundurmaktadır. Sıralama konuları üniversitelerin veri sistemleri tarafından önceden raporlanmayan yeni verileri kapsadığından, katılım, kurumlara iki alternatifle sunulmuştur: 17 alanın tümüne katılım veya veri sağlanabilecek alanlara kısıtlı olarak katılım. Üniversitemiz, ikinci seçenek dahilinde 5 alanda veri girişi yapmıştır ve bu alanların hepsinde sıralamada yer almıştır: Üniversitemiz “Good Health and Wellbeing” alanında 301+, “Quality Education” alanında 301+, “Decent Work and Economic Growth” alanında 201+, “Gender Equality” alanında 101+ bandında ve “Industry, Innovation and Infrastructure” alanında 86. sırada yer almıştır. 

Detaylı bilgi için bknz. https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2019/overall#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined

Times Higher Education (THE) - 2018 Gelişmekte olan Ekonomiler Üniversite Sıralaması 

THE, Gelişmekte olan Ekonomiler Üniversite Sıralaması 2018 sonuçlarına göre üniversitemiz, en iyi üniversiteler arasında 89. sıraya yerleşmiştir.
Dört kıtada 42 ülkeden 378 üniversitenin sıralandığı liste önceki yıllarda “BRICS Ülkeleri ve Gelişmekte olan Ülkeler” olarak yer almaktaydı. 

Bu sıralamada göz önünde tutulan performans göstergelerinde ODTÜ'nün puanları şöyledir:

Kriter

Puan

Eğitim (öğrenme ortamı)

28,6

Araştırma (gelir, itibar)

20,6

Atıflar

31,9

Uluslararası Görünüm (personel, öğrenci, araştırma)

29,4

Sanayi Geliri

61,2

THE, Gelişmekte Olan Ekonomiler Üniversite Sıralaması 2018 sonuçlarına buradan ulaşılabilir.

Times Higher Education (THE) - 2019 Genel Sıralama

Üniversitelerin performans gösterileri, eğitim, araştırma, atıflar, uluslararası bakış ve sanayi geliri olarak beş temel grupta incelenir.               

Kriter

Ağırlık

Eğitim (öğrenme ortamı)

30%

Araştırma (gelir,itibar)

30%

Atıflar

30%

Uluslararası Görünüm (personel, öğrenci, araştırma)

7.5%

Sanayi Geliri

2.5%

Bu sıralamada Dünya Üniversiteleri Sıralama kriterlerinin aynısı kullanılmıştır. Fakat metodoloji özel alanlara uygun olarak yeniden kalibre edilmiştir:
Eğitim ve araştırma ağırlıkları biraz değiştirilmiştir. Üniversitelerin sıralamaya dahil olabilmeleri için gerekli yayın sınırı artırılmıştır (geçmiş beş yıllık dönemde her yıl en az 1000 yayın). Sanat ve Beşeri Bilimler alanı içinse bu sınır 250 yayın olarak alınmıştır.  

ODTÜ, genel sıralamada 601-800 bandında yer almıştır.

2019 2018
Times Higher Education (THE)  Dünya Üniversiteleri Sıralaması 601-800 601-800
Ülke Sıralaması 7 5
Mühendislik ve Teknoloji 301-400
Sanat ve Beşeri Bilimler 401+ 301-400
Sosyal Bilimler 401-500 301-400
İş ve Ekonomi  401-500
Eğitim 176-200

THE sıralamalarına buradan ulaşabilirsiniz.

Times Higher Education (THE) - Asya Üniversiteleri Sıralamaları 2018

Asya kıtasındaki en iyi üniversitelerin değerlendirildiği, THE - Asya Üniversite Sıralamalarına göre; ODTÜ 120.sırada yer almıştır.

Bu sıralamada THE -Dünya Üniversiteleri Sıralama kriterlerinin aynısı kullanılmıştır.

THE Asya Üniversiteleri Sıralamaları 2018 listesine buradan ulaşılabilir.