Kurumsal Gelişim ve Planlama Ofisi

Girişimci Yenilikçi Üniversite Endeksi 2016

ODTÜ, "Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2016" sıralamasında 85,80 puanla 2. sırada yer almıştır.

TÜBİTAK ve ilgili kuruluşların katılımıyla hazırlanan endekste, 2015 yılı verilerine göre üniversitelerin "bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği", "fikri mülkiyet havuzu", "işbirliği ve etkileşim", "girişimcilik ve yenilikçilik kültürü" ile "ekonomik katkı ve ticarileşme" boyutları altında performans göstergelerine göre değerlendirilmiştir.

Endeks kapsamında, ilk 5'e giren diğer üniversiteler, 95,03 puanla Sabancı Üniversitesi, 85,80 puanla Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 82,63 puanla İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, 80,41 puanla İstanbul Teknik Üniversitesi ve 80,11 puanla Koç Üniversitesi şeklinde sıralanmıştır. (Ayrıntılı bilgi için https://www.tubitak.gov.tr/tr/haber/turkiyenin-en-girisimci-ve-yenilikci-universitesi-belli-oldu )

Sıralamaya giren üniversitelerin puanlı tam listesi için tıklayınız.

Daha önceki yıllardaki sıralamalara ulaşmak için tıklayınız.