KURUMSAL GELİŞİM VE PLANLAMA OFİSİ


Hakkımızda

 

ODTÜ Kurumsal Gelişim ve Planlama Ofisi, ODTÜ Stratejik Planı 2005-2010 önerileri arasında yer almış olup aktif çalışmalarına Eylül 2011'de başlamıştır. Ofisin temel amaçlarından biri ODTÜ Kurumsal gelişiminin izlenmesine yönelik  "Stratejik Plan", " Kurum İç Değerlendirme Raporu", "Yıllık Faaliyet Raporu", "Girişimci Yenilikçi Üniversite Endeksi", üniversite başarı sıralamaları gibi uygulamaların ve ilgili raporların  tek merkezden güvenilir ve geçerli veriyle etkin bir biçimde gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Ayrıca Ofis, ODTÜ'nün kurumsal gelişimini destekleyecek diğer plan, program  ve projelerde araştırma, koordinasyon ve destek hizmetleri verir.